Επεξεργασία - Τυποποίηση

Επεξεργασία - Τυποποίηση

Εδώ το προϊόν παίρνει την τελική του μορφή, έτσι όπως θα το βρούμε στο ράφι. Σημαντικό στοιχείο της συσκευασίας είναι η επισήμανση, η οποία αποτελεί την «ταυτότητα» του προϊόντος και την οποία πρέπει πάντα να διαβάζουμε στην ετικέτα. Δίνει πληροφορίες για τη σύστασή του, για τις συνθήκες συντήρησής του, τον τρόπο κατανάλωσής του, ενώ είναι και ένα μέσο άμεσης εκπαίδευσης του καταναλωτή.

Γραμμή παραγωγής

Αποστέωση και τεμαχισμός του κρέατος. Στους χώρους αυτούς, τηρούνται αυστηρές συνθήκες υγιεινής. Η επιλογή του κατάλληλου τεμαχίου κρέατος, για την παρασκευή των προϊόντων, είναι πολύ σημαντική, ενώ γίνονται και συνδυασμοί διαφορετικών ειδών κρέατος για διάφορα κρεατοσκευάσματα.

 

 

Πιστοποιημένες διαδικασίες

Στην παραγωγική διαδικασία απασχολούνται εξειδικευμένα στελέχη – τεχνολόγοι τροφίμων και χρησιμοποιούνται μηχανήματα νέας γενιάς, τα οποία εξασφαλίζουν σωστές συνθήκες υγιεινής, ελαχιστοποιούν τα ανθρώπινα λάθη και παράγουν προϊόντα υψηλών απαιτήσεων. Κτηνίατροι, γεωπόνοι, χημικοί, χημικοί μηχανικοί και τεχνολόγοι τροφίμων δραστηριοποιούνται στην παραγωγή των προϊόντων και σχεδιάζουν νέα προϊόντα, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατροφικές συνήθειες, αλλά και τις ανάγκες του καταναλωτή. Στη συνέχεια ανάλογα με το προϊόν ακολουθείται: ψύξη, κατάψυξη, θερμική επεξεργασία ή ζύμωση, πάντα κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες που υπαγορεύει η τεχνολογία παρασκευής τους.